article placeholder

YOLDAŞLIK !!! Yoldaşlık, derin bir devrimci bilimsellik gerektiren, yaşama dair bilimsel dayanışma ,sadakat, sevgi, saygı ve sistemin kirliliklerinden arınmış veya arınmak için mücadele eden bilinçli insan day...
article placeholder

Her ağacın kurdu kendindendir, içindedir, oradan kemirir, içinden yani. İhanetin, sol mevzide görünmesi ve orada yuvalanması, sol'u içinden çürütmek içindir. Bu yöntem, üzerinde çalışılmış bir yöntemdir ve başa...