2100 YILI EMPERYALİST DÜNYANIN TÜRKİYE VİZYONU

2100 Türkiye vizyonu, Dünya Derin Devleti, Council Of Foreign Relations ( CFR) ye tabi ve entegre olma vizyonudur…2000’li yıllardan sonra Türkiye’ye ye dayatılan bütün ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yaptırımlar bu stratejinin hizmetindedir ve son 30 yıldır bu stratejiye uygun çalışmalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda önümüzdeki kısa orta ve uzun vadeler içinde bürokrasi, siyaset ve özel sekter belirli kriterler doğrultusunda CFR’ye uyumlu hale getirilecektir. Burjuvazi bu süreci Özal ile başlatmış ise de, süreci tam olarak algılayamamış, ve bunun bedellerini ödemiştir efendilerine…
Bugün Tarım Ve Hayvancılığın tasfiyesi bu vizyon nedeniyledir, teknoloji ve kimyasal bütün üretimler emperyalist dünyanın periferisinde ki bağımlı ülkelere kaydırılmıştır.
Amaç,
kimyasallardan arındırılmış bir emperyalist cografi cennet yaratmak…Kapitalist emperyalist Dünya, bilgi toplumu sürecini tamamlayarak, tamamen yaratıcı bir toplum sürecine girdiği algısını yaratarak, insanlığı buna inandırmaya çalışmaktadır.

Kendisi dışında ki dünya ülkelerine zamansız zamanda yaşamaları sorgulatılarak, yeni zamanın içinde olmaları için yönlendirmektedir ve neden normal zamanların ülkeleri olamadıkları, bu zamanları neden yakalayamadıkları, neden bu süreçlerin dışında kaldıkları düşüncesi hakim kılınarak, bu ülkelerin emperyalist dünyayla entegrasyonu hızlandırılacaktır. Son yıllarda sistem tarafından sürekli pozitif bir psikoloji eşliğinde büyük, ileri atılım ve teknolojik büyük yeniliklerden bahsedilerek, ”uzaya çıkacağız” söylemleri tamamen bu stratejinin hizmetindedir ve bu çok büyük bir algı operasyonudur.

Bu operasyonun bir diğer ayağı, toplumu geriye dönüşü zor olan kutuplara bölerek, kolektif karşıt toplum yaratmak ve bunu homojen kalıplar içine sokarak, tersinden örgütlü anarşizm geliştirmektir. Burada birey ve toplum arasında bir model geliştirilmek isteniyor ve bu denge sistemin balansı olacaktır…

Aile kavramı yeniden tanımlanıyor ve toplum aile ilişkisi çok ciddi bir şekilde bilinç altına verilerek, yeni bir toplumsal konsensüs oluşturuluyor. Süreç hastalıklı genlerin tasfiye edilerek, ari bir ırk giderek tekil bir aileye doğru evrilecektir…
Robotik makine sistemlerinin hayatın bütün alanlarında ( tarım, hayvancılık, sanayi, egitim, sağlık, ulaşım, uzay teknolojileri v.s.) hakim kılınarak, kas gücü temelli ekonomik üretkenlikten, beyin gücü temelli üretkenliğe geçiş sağlanacaktır. Bütün bu stratejik çalışmalar, kapitalist emperyalist dünyanın hala bitmediğini, yaratıcı ve üretken özelliklerinin devam ettiği, üretici güçleri geliştirdiği amaçlıdır.
Erdoğan ATEŞİN
26.03.2019

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.