Lenin’in “Left-Wing-Communism: An İnfantile Disorder” (12 Mayıs 1920) başlıklı broşürü önemlidir.
Bu broşürü durup dururken yazmamış, III. Enternasyonal’in 2. Kongresi için tasarlamıştır.
Burda II. Enternasyonal’den koparak III. Enternasyonal’e katılmış olan parti ve örgütler içinde, II. Enternasyonal’in legalizm ve reformizmine tepki olarak yaygınlık kazanmış olan sol savrulmalar ele alınır.
Broşürün başlığı da (Sol-Kanat Komünizmi: Çocuksu Bir Saçmalık) bu sol sapmalara, diğer adıyla sol oportünizme referanstır.
Daha çok taktik konularla ilişkili olan bu sol savrulmalardan biri de seçimlere ve parlamentoya katılmayı ilke olarak red eden boykotçuluktur.
Lenin, bu aşırı sol eğilimleri eleştirirken üç Rus devriminden çıkarılması gereken dersleri ve Bolşevik taktikleri de anlatır.
Örneğin, Bolşeviklerin 1906 boykotunun “yanlış”, 1907, 1908 ve sonraki yılların boykotlarının ise “vahim yanlışlar” olduğunu söyler.
1906 boykotunun yanlışlığına işaret etmesi aynı zamanda bir özeleştiridir.
Çünkü Lenin, “vahim yanlışlar” dediği sonraki yılların boykotlarına karşı çıkmış, ama 1906 boykotunu kendisi de savunmuştur.
Bunu yeni bir ayaklanma beklentisiyle yapmış, ama devrimci dalga düşüşe geçtiği için yanılmıştır.
Lenin’in doğru boykot ya da “sosyalist boykot” için verdiği örnek 1905 boykotudur.
Çünkü O’nun boykottan anladığı “pasif boykot” veya “anarşist boykot” değil, “aktif boykot”tur ve aktif boykottan anladığı ise silahlı ayaklanma çağrısıdır.
Yani boykot taktiği, devrimci koşullarda başvurulan bir taktiktir.
Bu koşullar yoksa, boykot anlamsızdır.

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.