DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMAYACAK
Herne kadar Irak anayasasında Irak Kürdistan Bölgesi’nin federal devlet statüsüne sahip olduğu yazılıyorsa da bölgede fiilen (Kandil’deki PKK devletçiği saymazsak) iki devletli bir sistem yürürlükte…
PDK parti-devleti…
YNK parti-devleti…
Bölgede haliyle bu iki partiye bağlı iki tane de ordu bulunmaktadır.
Düşmandan daha çok biri birleriyle savaşmış iki ordu bu.
Üç beş gün ya da ay ya da yıl değil, onlarca yıl sürdü bu savaş.
Bu iki parti-devlet sisteminde tek milli kurumu parlamentoydu.
Parlamentoyu tehdit unsuru olarak gören iki parti-devlet hiçbir zaman onun etkin bir fonksiyona sahip olmasına izin vermedi.
Nihayet PDK, Goran’ı bahane ederek, parlamentoyu kapattı.
Millet-devlet sisteminin temel bir unsuru ollan anayasa konusunda da iki parti-devletin tutumu aynı oldu.
2009’dan parlamento tarafından kabul edilen anayasa on yıldan beri halk oyuna sunulmayı bekliyor…
Güney Kürdistan’ın bir bölgesi, 1991’den 2005’e kadar fiilen, 2005’ten sonra da hukuken devlet statüsüne sahip bulunmaktadır.
Yukarda da belirttiğim gibi PDK ve YNK bu bölgede, millet-devlet yerine iki parti-devlet kurdu.
Bu iki parti-devlet yöneticilerinin çeyrek yüzyıl zarfında bunun dışında yaptığı şey bölgenin zenginliklerini talan etmek oldu.
Bu iki parti-devlet şimdi de bağımsızlık ilan etmekten söz ediyor.
İç ve dış şartların PDK ve YNK’nin bağımsızlık ilanına elvermeyeceği bir yana…
İlan edilecek bağımsızlığın, Güney Kürdistan’da daha önceki durumdan farklı iyi sistemin yürürlüğe konacağına dair ortada herhangi bir emare mevcut değil.
Yine iki devletli bir sistem…
Yine iki ordu…
Yine iki istihbarat teşkilatı…
Yine bölge iki hanedanlık tarafından babasının çiftliği gibi yönetilecek.
Yine hırsızlık…
Yine talan…
Bu bağımsız devletin bir anayasasının olacağı meçhul…
Muhtemelen bu defa da göstermelik bir parlamento olacak, ama onun da yine sistem içinde bir misyonu olmayacak.
Yine önemli meseleler iki parti tarafından kapalı kapılar arkasında görüşülüp karara bağlanacak…
Yapılan kirli antlaşmaların içeriği hakkında yine parlamento ve Kürt halkına bilgi verilmeyecek…
Eskiden olduğu gibi yöneticiler, yaptıkları hırsızlık ve yağma yüzünden devlet hazinesi tamtakır olacağı için, asker ve memur maaşlarını ödemek için yine kapı dilenecek.
“En kötü devlet, devletsizlikten iyidir diyen ‘Kürt aydınları’ daha şimdiden bütün bunları kabullenmiş görünüyor.


13 Ağustos 2017
Ahmet Zeki Okçuoğlu

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.