KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİNE KARŞI ÜÇ AKIM: APOCULUK, BARZANİ MİLLİYETÇİLİĞİ, TALABANİ MİLLİYETÇİLİĞİ
Eski bir arkadaşım, Barzani’nin ortaya attığı bağımsızlık referandumu konusunda yürüttüğüm muhalefetin, apocularla ‘ortaklaş’tığı’ı yazdı.
Arkadaşım anlaşılan, Barzani’nin temsil ettiği çizgiyi, Kürtlüğü ve Kürdistan’ı inkar eden apoculuğa karşı alternatif olarak görüyor ve yazdıklarımı yeterince incelemeden sırf ona karşı çıktığım için beni, apoculukla ‘ortakalaş’makla yaftalıyordu.
Tipik bir aristo mantığı…
“Apocular referanduma karşı çıkıyor.
Sen de karşı çıkıyorsun.
O halde sen apocularla ortaklaşıyorsun.”
Bu konuda doğru hüküm vermek için referanduma neden ve niçin karşı çıktığıma bakılması gerekir.
Apocular Kürtlerin millet-devlet olmasına karşıdır. Bense tam tersine Kürtlerin, Kürdistanın bütünlüğünü ve bu temelinde millet-devlet olmasını savunuyorum.
Savunduğum Kürt milliyetçiliğiyle, Barzani milliyetçiliği arasında da yine bu temelde dağlar kadar fark var. Barzani milliyetçiliği, Kürt milliyetçiliğinin temel tezi olan birleşik Kürdistan fikrini red ediyor ve Kürtlüğü ve Kürdistan’ı onun bir parçası olan Güney Kürdistanın, kendi hakimiyeti altında bulunan bir bölgesiyle sınırlıyor.
Bir de onun benzeri Talabani milliyetçiliği var. Talabani milliyetçiliği de aynı şekilde Kürtlüğü ve Kürdistan’ı, Güney Kürdistanın kendi hakimiyeti altında bulunan Güney diğer parçasına indirgiyor.
Barzani ve Talabani milliyetçiliğinin terminolojisinde ‘Kürt’ ve ‘Kürdistan’ kelimelerinin olmasına bakarak bunların Kürt milliyetçisi olduğu söylenemez. Kürt milliyetçiliğinin temel prensibi dört parça Kürdistan’ın birleşmesini ve tüm Kürtlerin haklarını savunmaktır.
Yukarda sözünü ettiğim üç akım da Kürt milliyetçiliğinin bu temel prensibine karşı…
Bir Kürt milliyetçisi olarak benim bu üç akımla da ‘ortaklaşmam’ asla mümkün olamaz.
‘Ortaklaşma’ aksine, ikisi de Türk milliyetçiliğinin Kürdistan’da izdüşümü olan apoculukla barzanicilik arasında söz konusudur; şöyle ki…
İttihat Terakki Partisi’nden teverrüs eden Türk milliyetçiliği iki kanattan oluşuyor: laisist Türk (atatürkçülük); Türk islam milliyetçiliği.
Apoculuk ve barzanicilik de Türk milliyetçiliğinin bu iki kanadının Kürdistan izdüşümüdür.
Kürdistan’da apoculuk, laisist Türk milliyetçiliği kanadını; barzanicilik de, Türk-islamcı temsil ediyor.
Apoculuk, Kürdü fizik olarak ve zihnen yok etme için Türk milliyetçiliğinin laisist kanadı tarafından kurgulandı.
Kürt milliyetçiliğinden bir sapma olan ve başından beri TC’yle yakın siyasi ilişki içine giren barzanicilikse, AKP iktidarından sonra Türk-islam şablonuna ‘cuk’ oturdu. Günümüzde Mesut Barzani’nin yol haritası Ankara tarafından çizilmektedir.
Mesut Barzani’nin günümüzde yürüttüğü ‘bağımsızlık referandumu’ ve kurmayı hayal ettiği ‘minik Kürdistan,’ da bir TC projesidir; şöyleki…
Kürdistan meselesinin milletler arası gündene gelmesinden sonra Türk yönetimi, geleneksel Kürt siyasetini sürdürmenin artık mümkün olmadığını gördü ve Kuzey Kürdistan’ı dışarda bırakan minimize edilmiş bir Kürdistan projesi geliştirildi ve bu projeyi hayata geçirme görevini de, eskiden beri hizmetinde olan Barzanilere verildi. Herne kadar karşı görünse de, bu ‘minik Kürdistan’ projesşnin bir ortağı da İran’dır.
Apocularla barzaniciler arasında çekişmeye gelince…
Türk milliyetçiliğinin iki kanadı arasında iktidar kavgası tabii olarak onların Kürt versiyonları arasında ilişkiye de yansımaktadır. Bunlar arasında ihtilaf ideolojik değil iktidar kavgasıdır.
İhtilafın diğer bir nedeni de, hizmet ettikleri kolonyalist güçlerin isteği üzerine Kürtleri kendi içinde kavgalı tutmaktır. Apocular, barzaniciler ve talabaniciler kendi aralarında kanlı ‘kardeş kavgası’ yaparken, bu kavgaya kumanda eden Öcalan Barzani ve Talabani tersine her zaman iyi ilişki içinde olmuştur.
Apıculuk ve barzanicilik madalyonun iki yüzü gibidir…
Madalyonun iki yüzü gibi zıt, madalyonun iki yüzü gibi birlikte…
Yukarda da belirttiğim gibi ikisi de TC bağlantılı…
Abdullah Öcalan TC’nin, Kuzey Kürdistan’ın türkleştirme, Mesut Barzani de Kürdistan’ın minimize etme projesini temsil ediyor.
23 Ağustos 2017
Ahmet Zeki OKÇUOĞLU

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.