article placeholder

YOLDAŞLIK !!! Yoldaşlık, derin bir devrimci bilimsellik gerektiren, yaşama dair bilimsel dayanışma ,sadakat, sevgi, saygı ve sistemin kirliliklerinden arınmış veya arınmak için mücadele eden bilinçli insan day...
article placeholder

Her ağacın kurdu kendindendir, içindedir, oradan kemirir, içinden yani. İhanetin, sol mevzide görünmesi ve orada yuvalanması, sol'u içinden çürütmek içindir. Bu yöntem, üzerinde çalışılmış bir yöntemdir ve başa...
article placeholder

 FİKRET KARAVAZ Kapitalizmin emperyalizm aşamasında finans kapital banka ve sanayi sermayesinin içiçe geçmiş biçimi olarak sermayenin en üst var oluş biçimidir.Finans kapital metalara endeksli kağıtlar aracılı...