sons

SİYÂSET VE İSLÂM:

SİYÂSET VE İSLÂM: Bu yazıma başlık yaptığım siyâset ve İslâm genel anlamıyla içinde birden fazla olguyu ve detayı barındırıyor.Bu tarihsel sürecin dinsel ve politik etkileşim yönünü genel hatlarıyla bilmede...
article placeholder

Büyük Taçlar Devrilecek,

Büyük Taçlar Devrilecek, Kazanılmış bir çok mevziyi elimizden geri aldılar ama, bize çok büyük tecrübeler kazandırdı bu yenilgi. Sınıfsal bakış tarzımızın bize kazandırdığı yeni teori ve yeni pratikler ne kada...
article placeholder

FAŞİZME DAİR

FAŞİZME DAİR    Kapitalizmin emperyalizm aşamasında finans kapital banka ve sanayi sermayesinin içiçe geçmiş biçimi olarak sermayenin en üst var oluş biçimidir.Finans kapital metalara endeksl...