“BAŞKANLIĞA HAYIR..!”
Kulağa hoş gelen , anlamsız , elastikli cümle kurmaktan öteye gitmeyen , zaman kaybından ve kitleleri bir yerde sürü olarak hapsetmekten başka bir işe yaramayan , boş etkinlikten başkaca birşey değildir.

Önce şu soruları sormalıyız , başkanlık nedir ; kimler başkandır ; kimlerin başkanlığına hayır ? Bu soruları daha da çoğaltabiliriz , ancak kestirmeden yanıt arayacaksak ; Başkan nedir, başkanlık nedir , kimler başkandır ?

Kemalistler Mustafa Kemal’inkine, CHP lilerin Ecevit’e , KILIÇDAROĞLU ‘nunkine, Apocular Apo’nun başkanlığına , aydınlıkçı mit’ çiler Perinçek in başkanlığına , dayıcılar , Dursun Karataş’ın kine neden ses çıkarmaz veya çıkaramazlarken , Tayyip’in kine bağırıp çağırıp itiraz etmenin içinin neden?! İni bilimsel olarak doldurma ihtiyacı bulunmaktadır.

Sendikalarda , odalarda , belediyelerde, ailelerde, partilerde ,örgütlerde hükümette her organize bölünmenin olduğu yerde bir başkanlık vardır.

Sendika ağalarından belediye parti hükümet başkanlarına ailede ki ve toplumun her hücresinde eril bir başkanlık yapısı mevcuttur. Bu eril yapının toplumsal tarihsel ekonomik politik felsefi dokusu incelenmeden , neyin ne olduğu ve neye karşı olunulduğunun altı doldurulunabilinirmi?
Başkanlığı;
Erkek’çilikten , dinden, feodalizmden ve emperyalizmden soyutlayarak açıklayabilirmisiniz ;? Varsa öyle bir yeteneğiniz buyurun meydan sizin anlatın bizde öğrenelim .
Siz ..!
Kemalist başkanlığa karşı olmadınız , Erkekçi merkezciliğe , sendika erkekçi ağalarına parti örgüt erkekçi yönetimlerine , ailede babaya kocaya , Camide imama, pir’e, aşiret reisine, Ecevit’e, Demirel’e, Erbakan’a, Türkeş’e Özal’a , Apo’ya karşı olmadınız sizin karşı olduğunuz başkanlık ; Tayyip’in başkanlığı .

Oysa Tayyip’in başkanlığı ; pitagor teoremi gibi ;
Tayyip’in başkanlığı= Osmanlı ve cumhuriyet dönemi şeflik ve başkanlıklarının toplamıdır.
Tayyip’in başkanlığında olan ne varsa ; cumhuriyet dönemi boyunca ola gelen ne olmuş sa hepsinin daha yoğunlaşmış halinden başkaca birşey değildir.
Hırsızlık, rüşvet, soygun , aşiret , mezhep , din , tecavüz , yolsuzluk, komplolar , katliamlar şeflikler başkanlıklar bütün cumhuriyet boyunca hakim sınıfların çıkarları doğrultusunda planlanıp uygulanan politikalar olarak günümüze kadar artarak gelmiştir.
Bugün daha yüksek bir sesle itiraz edilmesinin sebebi ; dinci yapının her türlü sosyal yaşam alanına daha sert müdahalelerde bulunacağını ispat etmesi durumudur.

Ama bu yoğunlaşmanın kaynağı dediğimiz gibi geçmişten beri yapılan tarihsel hataların toplamından yani bilimsel sapmanın sonuçlarından başka birşey değildir.

Tayyip’in başkanlığı bir , ‘ neden ‘ değil bir sonuç’ tur. Neden olan ; TC devletini elinde bulunduran , komprador feodal büyük Türk burjuvazisi nin emperyalizme bağımlılığı durumudur. Dinsel yoğunluğun yönetimini bu komprador sınıflar ihtiyaç olarak hissetmekte ve yürürlüğe koymaktadır.

Yani kısacası ; TC devletini elinde tutan bu sınıflara ta geçmişinden günümüze ve önümüzdeki süreçte karşı çıkmayacak olanların , bu önümüzdeki Tayyip’in önderliğindeki sürece itiraz etmeleri çok anlamlı olmamaktadır.

Önceki ve şimdiki kendi başkanlarına ; feodal erkekçi dinsel yapıya seslerini yutanlar ; Tayyip’inkine de daha fazla direnmeleri beklenemez.

Komprador feodal sınıflara itiraz etmeden , Tayyip’in başkanlığına itirazın bir anlamı olmayacağı iyi anlaşılmalıdır.

Yüksel METİN

21.01.2017

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.