BİRİNCİ DOĞA VE İKİNCİ DOĞAYA DAİR

İnsanlık birinci doğada başladı.Yani tüm canlıların içinde yaşadığı tabiatta…İkinci doğa denilen üretim ilşkilerinin belirlediği toplumsal doğa sonradan üretici güçlerin gelişmesine bağlı olarak şekillendi.İkinci doğanın varlığı birinci doğanın sürekliliğine bağlıdır.Birinci doğa ise ikinci doğa olmasa da kendini yeniden üretebilir.Bu, örneğin, araba ile at arasındaki fark gibidir.Kapitalizmin ekonomik katagorileri olan gerekli emek, artı emek yani ücret ve kar, ikinci doğaya ait kavramlardır.Örneğin, bir ceylan ne ücreti bilir ne de karı…Dolayısı ile ne ücretle ne de karla her hangibir ilşkisi yoktur.Çünkü ceylan, tüm varoluşu ile birinci doğaya aittir.Birinci doğanın varlıkları arasındaki fark bir ceylanı ceylan yapan nedensellikle, bir akrebi akrep yapan nedensellik arasındaki fark gibi tamamen doğal bir farktır.İnsan ise varoulşu ile hem birinc,i hem de kendi yaratımı olan ikinci doğanın bir unsurudur.İkinci, yani, üretim ilşkilerinin belirlediği toplumsal doğada insanlar arasındaki farklılıklar üretim ilşkilerinin yasaları tarafından belirlenir ve bu yasalara tabidir.İnsanın doğayla ilişkisi ise doğal yasalara tabidir.Tıpkı tarih öncesi dinlerin boş inançları yasalaştırması gibi köleci toplum, feodal toplum ve kapitalist toplum da kendi üretim ilşkilerinin yasalarını mutlaklaştırmak istemiştir.Nasıl ki köleci ve feodal toplum üretici güçlerdeki gelişmeye direnememiş ve yasaları ile bereber tarih sahnesini terk etmişlerse kapitalist toplum içinde bu senaryo değişmeyecektir.Yine , ceylan örneğine dönersek, ister ata binin, ister arabaya bir ceylan sizden ürküyorsa ürküyordur.Ceylanın bu doğal güdüsünü ikinci doğanın herhangibir yasası değiştiremez.Yine, bunun gibi, bir ceylanın karşısında duramıyorsanız, duramıyorsunuzdur.Bu durum tamamen ceylanın tabiatı ile ilgili bir olgudur.İkinci doğanın, yani, üretim ilşkilerinin yasaları değişebilir. Birinci doğanın yasaları ise değişmeden kalır.Birinci doğanın yasalarını değiştirmeye yeltenmek insanın kendi varlık koşulunu ortadan kaldırmaya yeltenmesinden başka bir anlama gelmez.Birinci doğa ile ikinci doğa arasındaki varoluşsal farkı anlamak isteyen örneğin bir ceylanın gözlerine bakabilir.Bir ceylanın gözlerine bakın bakalım gereki emek ya da artı emek yani ücret ya da kar ya da bunların endişesini görebiliyor musunuz.Sosyalizm, kapitalizmin yasalarından gelişmez; kapitalizmin yasalarına karşıt olarak gelişir.

Özgür Bahar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.