BÜROKRAT BURJUVA YÖNETİMLERİN, KAPİTALİST DÜNYAYLA ENTEGRASYONU ÜZERİNE KISACA…
Sovyetler, Stalin’in ölümünden sonra revizyonist bir çetenin yönetimine girmişti. Kuruşçev, Brejnev kapitalist yolcuydu. Revizyonist bürokrat burjuvazinin Sovyetler içindeki ajanlarıydı ve sovyetik sistem bunlarla birlikte revize edilerek kapitalist yeniden restorasyon gerçekleşti. 1991’de Sovyet’ler dağıldığı güne kadar ”Sovyetler sosyalisttir” diyenler hala hayattalar.

Biz bu örgüt ve yapıları isimleriyle burada sıralamak istemiyoruz. Oysa ki Sovyetler, Kuruşçev ve Brejnev öncülüğünde revizyonist bürokrat bir kast tarafından ele geçirilmişti. ÇKP-SBKP – Pekin -Moskova çatışmaları 1957-60 deklerasyonu ve 1960 -63 polemikleriyle sovyetlerin sosyal emperyalist bir emel peşinde olduğu kamuoyuna bir deklerasyonla Mao Zedung Başkanlığındaki ÇKP tarafından deklere edilmişti.

 

mao-ve-stalin


Sovyetlerin Çekoslavakya’yı işgali ve ”Varşova paktına” üye ülkelerin iç işlerine müdahalesi kabul edilemezdi. O dönem Enver Hoca ve yoldaşları da, ÇKP’nin ideolojik düzlemde Sovyet bürokrat revizyonistlerine karşı başlattıkları ideolojik mücadelenin içindeydiler ve ÇKP’nin çizgisini savunuyorlardı. Bakınız AEP 7’nci kongre raporlarına…1953’de başlayan bu revizyon, yani kapitalist yeniden restorasyon bütün Varşova Paktı ülkelere içine alarak, bu ülkelerin Kapitalist dünyayla yeniden entegrasyonu tamamlanmış oldu.

Küba ve Fidel kastro’da bu sürecin ürettiği revizyonist bürokrat burjuva sınıfın Küba’daki temsilcisidir. Küba kapitalist dünyayla entegre olmanın sancılarını yaşıyor bugün. Geçmişte Romanya, Bulgaristan, Polonya, Çekoslovakya, Yogoslavya,Arnavutluk, Vietnam v.b ülkelerin yaşadıklarını yaşıyor ve kapitalist dünyayla entegrasyon sürecindedir. Bugünkü Çin’nde bu sürece dahildir, bu sürecin içindedir ve emperyalist emeller taşımaktadır.
Erdoğan ATEŞİN
29.11.2016

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.