Büyük Taçlar Devrilecek,
Kazanılmış bir çok mevziyi elimizden geri aldılar ama, bize çok büyük tecrübeler kazandırdı bu yenilgi. Sınıfsal bakış tarzımızın bize kazandırdığı yeni teori ve yeni pratikler ne kadar da zenginleşti. Revizyonist, liberal güruhun içine düştüğü utanç verici inançsızlıktan ne kadar çok şey öğrendik…Çok yakın zamanda çok büyük taçlar, çok büyük kavuklular devrilecektir, sahte sosyalistler, sahte yurtseverler, hepsi birer birer devrilip gidecekler. Tarihsel sürecin gerçekleri ortaya çıkıyor, hayat, toplumsal pratik ayıklana ayıklana kendi zorlu gerçeklerini yaratıyor. Uzun yıllardır devam eden şiddet, vahşet, yıkım ve katliamlardan beslenen sistem ve bunun karşısında burjuva reformist hayallerle yanıp tutuşan bir ikiyüzlülüğün iflasına tanıklık etmekteyiz. Emekçi halklara dayatılan savaş, tükenişin son hamlesidir, o sona yaklaşıldıkça, saldırıların dozu daha bir artarak, revizyonist reformist akımları da boğmaktadır, onlara iyi bir son hazırlamaktadır. İnsanlık Orta-çağın gerici ilişkilerinden koparak, kapitalizmden sosyalizme geçecektir mutlaka, o günler çok yakınlaştı, bundan kimsenin şüphesi olmasın…
Erdoğan ATEŞİN
21.11.2016

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.