sons

SİYÂSET VE İSLÂM:

SİYÂSET VE İSLÂM: Bu yazıma başlık yaptığım siyâset ve İslâm genel anlamıyla içinde birden fazla olguyu ve detayı barındırıyor.Bu tarihsel sürecin dinsel ve politik etkileşim yönünü genel hatlarıyla bilmede...
sons

GELDİLER…

GELDİLER, Dünyayı tersinden yorumlayanlar, bu gün gelinen noktanın çürümüşlüğün, bitişin, yok oluşun ifadesidir. Her şeyi birer oyundan ibaret sananlar bedelini de ağır öderler. Dünya artık mev...