sons

GELDİLER…

GELDİLER, Dünyayı tersinden yorumlayanlar, bu gün gelinen noktanın çürümüşlüğün, bitişin, yok oluşun ifadesidir. Her şeyi birer oyundan ibaret sananlar bedelini de ağır öderler. Dünya artık mev...
article placeholder

FAŞİZME DAİR

FAŞİZME DAİR    Kapitalizmin emperyalizm aşamasında finans kapital banka ve sanayi sermayesinin içiçe geçmiş biçimi olarak sermayenin en üst var oluş biçimidir.Finans kapital metalara endeksl...