Şecereler pek güvenilir metinler olmasa da, bazı bilinmezlerin açığa çıkarılmasına yardımcı olacak ipuçları sağlarlar. Dersim şecerelerinden özellikle birkaçının önemli ipuçları içerdiğini düşünüyorum. “Budik Köyü Şeceresi“ (Seydan Şeceresi), “Şarik Şeceresi“ (Derviş Gevr Şeceresi) ve Eğil Beyliği ile bağlantılı “Pir Mansur“un şeceresi sayılabilir. Son yıllarda sonuncusu hakkında henüz yeterince değilse de epeyce bilgi edindim. Ne ki, ilk ikisi (Budik ve Şarik şecereleri) hakkında bugüne kadar sadece bölük pörçük bilgilerden, bu şecereleri görenlerin pek objektif bulmadığımız yorumlarından hareketle fikir yürütmek zorunda kaldık. Bu şecerelerin devletten gizlenmediğini biliyoruz. Bunu bizzat şecere sahipleri de itiraf ediyor. Halktan neden gizlendikleri bir muamma olarak duruyor. Bu tutuma son verilerek bu şecerelerin tam ve orijinal metinlerinin bir an evvel yayımlanmasında, halkın ve bütün araştırmacıların bilgisine sunulmasında yarar var diyoruz. Dersim 1937-38 kırımında görev almış olan Jandarma Yarbayı Nazmi Sevgen, 1945/1946 yılında yayımladığı “Dersim ve Kızılbaşlar“ başlıklı kitabında, Budik Köyü’ndeki şecerenin tamamını okuduğunu ve bu şecerenin tam metnini kitabının “Ek“ kısmında verdiğini açıklıyordu. Bu kitabın benim okuduğum nüshalarında şecere falan yoktu. Belli ki devlet de bu bilgileri halktan gizliyor. Dersim ruhbanı bu tutuma ortak olmamalı. Dersim tarihinin henüz tam aydınlatılamamış kimi kesitlerinin bilince çıkarılması, Dersim insanı ve aydınının tarihsel sorumluluğudur. Dersim ruhbanını da bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, elindeki verileri bir an evvel halkın bilgisine ve araştırmacıların değerlendirmesine sunmaya çağırıyorum.

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.