Özelleştirmeye karşı, Bartın’da maden işçileri ocaktan çıkmama eylemi başlattı.

Torba yayası tasarısının 58’nci maddesinde yer alan “Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür işletmeleri uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarının işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir” ibaresi madenciyi ayağa kaldırdı. Bu maddenin torba yasasından çıkartılmasını isteyen madenciler direnişe başlattı ve direnişleri devam ediyor.

Bu sabah Zonguldak’ta başlayan eylem diğer ocaklara yayılıyor. Bartın’da maden işçileri ocaktan çıkmama eylemi başlattı ve eylemler yayılarak devam ediyor..

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.