HATALARIN İSPAT ARACI PRATİKTİR
Tarihin İtici Gücü Toplumsal Pratiktir
Devrimci Marksistler, doğa ve toplumdaki hareketi bilimsel ve sonsuz ilişkiler dizgesi i ğu keşfetmek mümkün değildir. ‘Ben her şeyi bilirim’ anlayışı idealist bir anlayış olup, anti bilimseldir. Bilim, mutlak gerçeğe ulaşmak için vardır ve görece doğrudur. Devrimci Marksistler, toplumun emekçi çoğunluğuyla ve ezilen dünyanın birikimiyle olan ilişkileri kadar devrimcidirler. Bunun ilk adımı, bilimsel düşünmek ve bilimsel sosyalizme inanmaktır. Bilimsel sosyalizm insanı gerçeklerle buluşturur, gerçekle yüzleştirir, bu niteliğinden ötürü itici bir güçtür. Ancak bütün bilimler pratikte doğrulanır, başka da bir yöntem yoktur. Hatalarda öyledir.
Devrimciler, hatalarını pratik üzerinden ayıklayarak teorileştirirler. Gerçekle kavga edenler hatalarını asla kavrayamazlar, ve sıfır hata pozisyonuna düşerek idealist bir tutum içine girerler. Bu hastalıklı kişilik, yaşadığı yapıyı da hasta eder. O nedenle hatalarla kolektif mücadele etmek devrimci bir görevdir. Hataları da salt teorik olarak düzeltmenin olanakları yoktur, hataların ispat aracı pratiğin kendisidir. Devrimciler pratik faaliyetleri içinde yaşamlarında ki çelişmeleri çözerek doğruya yönelirler. Bu yönelim insanın kendi eylemidir. Hatayı düzeltmek bir anlamda eylemdir. Eylemsizler hastadır ve hastalık bütün bünyeyi sarmıştır. Bu hastalıklı bünyeyle pratiğe yönelmenin koşulları kalmamıştır.
Marksist bir bünyeye, doğmatik, liberal ve revizyonist bir kafa önderlik edemez. İki farklı pratik ve yönelim. Bünye farklı hareket ediyor ancak, bünyeyi yöneten kafa farklı çalışıyor. Günümüzün pratiğine uygun kafalar ancak günümüzü analiz edebilir, hastalıklı kafalar değil. Bu sorun tarihin ana problemlerinin başındadır. Mutlaklaştırıcı dogmatik bakış, nesnel gerçekliği anlamada tamamen yetersizdir ve nesnel gerçekliği anlayacak kapasitede değildir. Bilimsel devrimci tutarlılık, nesnel gerçekliliği anlama gerçeğidir. .Türkiye’deki MLM’ ler bu gerçekle yüzleşmedikleri sürece kendilerini aldatırlar ama kitleleri aldatamazlar. Çünkü öncü pratik, emekçi pratiğinin gerisine düşmüş ve yaşamdan,pratikten kopmuştur.
Erdoğan ATEŞİN

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.