” …her gün beyaz kuğu gören bir çocuk ; kuğunun beyaz bir kuş olduğuna inanır.”

‘Tayyib: Koç ve Sabancı ailelerinin kendi yüzlerini saklamakta kullandığı sadece bir örtüden başka birşey değildir.’
……………
Kapitalist emperyalist toplumda , üretim araçlarının özel mülkiyetini elinde tutanlar , bizim görmemizi istedikleri şeyleri en öne çıkarıp koyarlar.
Öne çıkan görüngü çoğu zaman gerçeği yansıtmak bir yana , içine girip bakılıp incelendiğinde , tam da tersi olduğu açığa çıkmıştır her zaman.
Bize ilk gösterilen en önde duran şey , gerçeğin üzerine örttükleri örtülerden sadece birisidir. Karşımıza çıkan şeyler , şeylerin örtülmüş halidir. Örtü , burjuvazinin örtüsüdür. Eğer örtülmemiş birşey varsa o da burjuvazinin ihtiyaç duymadığı bir ortamda bulunmasından olabilir. Bu da çok istisnai bir durumdur. Görünen herşey bir görüngüdür. Örtülü bir görüngü ve gerçek hep bu görüngünün tam arkasındadır. Gerçeğe ulaşmanın yolu , üstünü örten örtüleri kaldırıp atmaktır.
Egemenlerin örtüp öne çıkardığı bütün görüngülerin içinden geçerek arkasına ulaşmamız gerektiğini , gerekeceğini insanlığın tarihi tecrübeleri bize defalarca yeteri kadar tanıtlamıştır.
Bize karnını gösterenlerin sırtına kafasını gösterenlerin ayağına , önünü gösterenlerin arkasına , dışını gösterenlerin içine bakmamız gerekeceğini asla unutmamalıyız.
Açlığı yemekle, üşümeyi ısınmayla , uykusuzluğu uykuyla, düşmeyi kalkmakla , korkuyu cesaretle, yenebilirsiniz . Ya hırsızlığı , yalanı, düzenbazlığı, soysuzluğu , sapıklığı , hırsızlığı katilliği entrikacılığı yani patronları nasıl yeneceksiniz.?
Tabiiki ahlaklılıkla , namuslu olmakla , vicdanlı adaletli olmakla yani işçi sınıfıyla yenebilirsiniz halkla yenebilirsiniz.
Dediğimiz gibi. Kapitalist emperyalist toplumda ürerim araçlarını gasp etmiş patron sınıfları , kendilerini gizleyebilmek için düzinelerce örtüyle örtmektedirler yüzlerini .
En etkili örtülerinden birisi televizyonlarıdır. Televizyonu her açtığımızda birisi ahlaktan namustan , dürüstlükten , haktan adaletten , vicdandan bağırırken gördüğünde sanırsın ki dünyanın en dürüstü de , en çok haksızlığa uğrayanı da , en masumu da o zannedersin .
Gerçekliğin kendisinin , görüngünün tam tersi olduğu gerçekliğini unutmadığımızda ise ciyak ciyak bağırıp çığıranların dünyanın en kişiliksiz korkak cani ve sapıklarının olduğu görülecektir. Bunlar çok namuslu akıllı ve becerikli oldukları için her kanalın camında bağırıp çığırmıyorlar , onlara her imkanı kullanıp zorla açıyorlar kanalları arkasındaki patronları.
Bu yaratıklar burjuvazinin saklanmakta kullandığı örtülerdir.
Şeyleri göründükleri gibi kabul etmeyin .! Üstündekileri çıkarın . İçine arkasına orasına burasına iyi bakın . Didik didik edin ve hiç unutmayın ki şeyler ilk görüngüleri gibi değil ama tam tersidir.
Türk büyük komprador burjuvazisinin de örtüsü şimdilik tayyib tir.
Dünya emperyalist kapitalist sisteminin ekonomik siyasi aşılamaz krizi komprador burjuvazi ve efendilerini kara kara düşündürmekte ve dünyanın toplumsal muhalefetin arttığı yarı sömürgelerinde daha ilkel ; dinsel mezhepsel, feodal yönetimleri kurtuluş olarak görmekte ve bu işte kullanılacak en iyi sözcülerini yetiştirmektedirler…
Türkiye toplumu, Türkiye’deki gelişmeleri; Tayyip’le başladığını Tayyip’le de bitebileceğine inandırılmaya çalışılmaktadır. Çünkü her pencerede kapıda ekranda ona yer açılmıştır. İlk karşımıza çıkarılan , tayyib imajı örtüsüdür…
Oysa bütün seçimler olsun , başkanlık olsun , yoksul halka dayatılan din olsun , Tayyip’in istediği tek başına değildir. Dinci ve tek merkezci yönetme isteği Koç ve Sabancı Ailesinin arzusu ve planlarıdır. Tayyib , bu isteğe uygun bir örtüdür sadece.
Tayyib koçların Sabancı ların yüzlerine örttüğü bir örtüden başkaca birşey değildir. Koçların Sabancı’ların yüzlerinde yüzlerce örtü vardır. Tayyib te onlardan birisidir. Kürtlerle oyalanmak, sonra vazgeçip saldırmak , din mezhep idam başkanlık tartışmaları içerisinde stres ve kaos ortamına sürüklenen bir ülke yaratmak ve yönetmek, gittikçe daha da çaresizleşen ve umut olarak en karanlık feodalizm e sarılarak tutunmaya çalışan bu komprador ailelerin tezgahıdır. Suriye ye savaş açmış olanlar da bu haydut ailelerdir. Askerler , Koç ve Sabancılar için ölmektedir. ABD NATO ve RUSYA nın kucağına oturan bu ailelerdir . Ama onlar oturduğu kucaklarını Tayyip’le örtmeye çalışmaktadırlar. Çocuk yalnızca beyaz kuğuları gördüğü sürece , kuğunun beyaz bir kuş olduğuna inanacaktır. Bütün kanallarda tayyibi görenlerde Tayyip’in tek başına bu kepazelikleri becerebileceğine inanacaktır.
Büyün bu kepazeliğin rezaletin , pisliğin sorumluları Koç ,Sabancı ve yakınlarıdır. Tayyib bu rezaletin örtüsüdür.
Bütün iş cinayetlerinden , Kürt katliamlarından, Alevi katliamlarından , çocuklara tecavüzlerden, çocuk gelinlerinden, sosyal felaketlerden , kadınların içinde bulunduğu korkunç durumdan , askerlerin içerde ve dışarda ölmelerinden, toplumun stres ve kaos ortamında yüzmesinden bu komprador feodal aileler sorumludur. Bu ailelerin devleti parçalanmadıkça ; ! Tayyib örtüsünün yerine başka bir örtüyle kepazelik aynen devam edecektir.

Gerçek ; perdenin oldukça uzak arkasındadır. Ona erişebilmenin tek yolu , görünenin yüzünü parçalayarak ilerlemektir…

Yüksel Metin

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.