İHANET REVİZYONİZMİN SERMAYESİDİR
Sistem, yeni kadro ihtiyacını dönekler üzerinden çözüyor. Dönekler, döndükten sonra sistemin en kullanılabilir bekçileri oluyorlar. Bağlandıkları kapıyı, ölümüne savunurlar. Bu tipler, sistemin ideolojik dönüşümde kullandıkları en iyi yanaşmalardır, devrimci kitlelerde ideolojik algıları yönetmek konusunda adeta sistemin can simididirler. Marksizmden kopmuş, ve ideolojik olarak dönmüş dönekler bu cephede sistemin kullandığı en önemli unsurlardır. Dönekler, diğer taraftan da mafyanın kullandığı kadrolardır. Tetikçidir bunların çoğu, bir kısmı iyi laf ettiği için papaz rolündedir. İş bağlar, alır nemasını. Sistemin sopasıdır çoğu zaman, dönmüştür bütün kişiliğiyle kimin hizmetindeyse onun sopasıdır. Burjuva aydın bunlardan çok daha ahlaklıdır, dönek ise bütün değerlerinden soyutlanır, onun için vatan, emek ve insan hiç bir şey ifade etmez artık. Bu gün emekçilerin ve halkımızın üstüne ideolojik olarak sürülen bu güruhtur.MKP- DHF,PKK- HDP ve bu havuzlanan beslenen bütün dönekler. Bunlara karşı mücadele, emek mücadelesinin, sınıf mücadelesinin en önemli biçimlerindendir.
Sistemin ideolojik saldırılarına karşı koymak, marksizm den dönmüş revizyonist döneklerin çirkin yüzlerini açığa çıkarmak hayati önemdedir. Ruhunu eğitememiş, döneğin insanlığa katacağı hiç bir değer yoktur, o; insanlığın en zayıf noktasındadır, yani bir hiçtir. Onun aklı fikri bu hiçlik içinde dolaşıp durur şuursuzca. Tarih bilincini ayakları altına almıştır, kendi insanlığını ayakları altında taşıyan, ayak altı insandır artık. Yıkıma uğramış kişiliğin revizyonist dönek de hayat bulması, kayıtsız şartsız teslimiyettir. Onun için hayat ölmüştür, durmuş ve donmuştur. Döneğin bu aşamadan sonra en büyük sermayesi dönekliğidir, ihanetidir. İhanetini sermaye eden dönek, ihanet sofralarında, ihanet yer ve içer. O, sokakta artık bir zibididir. serseri, silik ve kişiliksizdir. İtici ve yıkıcıdır, saldırgandır, zararlıdır artık insanlık için. Doğrulara saldırır, doğrularla kavga eder, entrikacı ve komplocudur. Siyaset sahnesinde o artık bir komplo makinesi görevi yapar. Köşe başlarını tutmak için hayasızca saldırır dostluklara. Döneğin ana fikri, para ve kirli çıkardır. İhanet, revizyonizmin sermayesidir…
Erdoğan ATEŞİN

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.