KAÇANLAR DEĞİL, DİRENENLER KAZANIR !!!

Tarihin ilerleyen akışına egemenin müdahalesi sınıflı toplumlar tarihi boyunca hep olmuştur.. Toplumların ve tarihin siyasal düzlemde tıkındığı yerde savaş devreye girmiş ve büyük yıkıcı sonuçlarıyla faturası hep ezilene çıkarılmıştır.

İnsanlığın uygarlığı ilerleten her hamlesi, geri ve gerici sınıfların engeline ve müdahalesine maruz kalmış ve her kalkışma korkunç katliam ve yıkımlarla sonuçlanmıştır. Bu realite bize, savaşın haklı ve haksızlığını, ilerici ve ya gericiliğini,Toplumları, toplumsal süreci ilerletip ilerletmediğini gösterir.

Savaşsız bir dünya özleminin genel bir özleme dönüştüğü günümüzde, barışı savunmak emperyalist karşı devrimci savaşlara karşı hiç bir gerekçeyle savunulamaz. İkinci dünya savaşında insanlığın yaşadığı deneyim, barışın baş düşmanı ve dünyayı tehdit eden Alman saldırganlığına, Alman faşizmine direnmeyi göze alamayanlar, savaşın daha da şuursuz büyümesine ve gelişmesine objektif olarak hizmet ettiler.

İngiliz ve Fransız emperyalistleri, Hitler’in, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine karşı savaşmasını ve orada yıpranarak yenileceğini düşünerek, bu sürece müdahale etmek istemiyorlar dı. Burjuva idealizmin teslimiyetçi ve sosyalizm düşmanlığı, kendilerine yönelen saldırganlığı durduramamıştı. Sovyetler Birliği ve Üçüncü Enternasyonal, bu süreci çok önceden görmüş ve dünyanın bir savaşa doğru gittiğini tespit etmiş, faşist emperyalist saldırganlığa karşı anti faşist bir cephe siyaseti geliştirmişlerdi.

İnsanlığa karşı büyük bir katliama dönüşen ikinci dünya savaşına karşı dünya barışını, demokrasi havariliğine soyunan ”batı demokrasisi” değil, Sovyet halkı ve işgal altındaki halkların devrimci savaşı sağladı. Bu günkü barış çığırtkanlığı 2. Enternas yonal döneklerinin revizyonist çizgisidir…Orta doğu barışını emperyalistlerle uzlaşarak değil, onlara karşı savaşarak getirebilir bölge halkları…
Ortadoğu’da şu anda emperyalist savaşa karşı barışı savunmak, emperyalizme karşı mücadelenin reddine götürür. Kürt Hareketi ve Bölge hakları siyasetlerini bu strateji üzerine doğru kurarlarsa zafer kaçınılmazdır. ABD ve Batı emperyalizmi en büyük yenilgi lerini burada yaşayacaklarıdır.

Erdoğan ATEŞİN
31.03.2018

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.