KÜRT HALK HAREKETİ VE MUHALEFETİNİN KONTROL ALTINA ALINMASI
Barzani, ABD’nin kontrolünde olup,bir bütün olarak batı emperyalizminin hizmetindedir.Bu proje bugün artık bütün çıplaklığıyla açığa çıkmıştır. Kürt ezilenleri, Kürt halkı da bu gerçeğin farkındadır.bİmralı açılımı büyük bir Amerikan projesidir ve kanlıdır. Musul,Kerkük petrolleri çok kan kaldırır, orada kan ve petrol iç içedir. Aslında 1.nci Dünya Savaşı dünyayı petrol alanlarıyla birlikte pay etme savaşıdır. Savaşın sonuçları, savaştan galip çıkmış emperyalist devletlerin, Orta Doğu petrollerine ne kadar önem verdiklerini göstermektedir.1.nci dünya paylaşım savaşı, petrol havzalarının paylaşılmasıyla sonuçlanmıştır ve emperyalist bir savaştır. Bir yandan İngiltere, ABD, Fransa,diğer taraftan, Almanya, Rusya, Japonya ve İtalya. Ancak bu ülkeler savaş alanı değildi, savaş petrol havzalarında yürütülüyordu, Orta -Doğu.Aktörler zaman ve şartlar ve bölgesel dengeler değişse de, coğrafya ve sebepler değişmemiştir. İkinci paylaşım savaşına doğru, dönemin bütün araştırmacı stratejistleri, öncelikle dünyanın gelişmekte olan petrol ihtiyaçlarına bakarak analiz yapmışlardır. Emperyalistler için, petrol alanlarını ve diğer bağımlı sömürgeleri talan etmek için, hiç bir uluslararası kuralın ve hiç bir ahlaki değerin önemi yoktur.
Orta-Doğu böyle bir fırtınaya yakalanmak üzeredir. Yetmiş, seksen yıl önce petrol, kanser ve romatizma tedavisinde ilaç diye kullanılırdı. JOHN ROCKFELLER’in babası misyoner kafilelerle zenci dansözlerle birlikte kasabaları dolaşarak petrolün mucizelerini şişelerde reklam ederek, çok yüksek paralar karşılığında satıyordu. Rockfeller’in oğlu şimdi”Standard oil”un şefi ve dünyada ki savaşların mimarların dan. Dün kanser ve romatizma tedavisinde kullanılan o kara altın, bugün otomobillerde, tanklarda, uçaklarda savaş filolarına can veriyor ve onları savaştırıyor. Hürmüz tapınağının sönmüş ateşlerini aramaya çıkan Kanada’lı Darsi, İran’ın petrol bölgelerini keşfeder. ŞAH NASIRUDDİN, değerli bir belge verir Kanadalı Darsi’ye, bunu duyan Sidney Reyi, belgeyi kapmak için harekete geçer. Irak petrollerini ele geçirmek için Anglo Persian tarafından özel bir görevle görevlendirilen İngiliz lordunun kızı ve Arapçanın bütün lehçelerine hakim olan Oxford öğrencisi Gertrüd Bell’dir. Kısacası herkes görevini yapmıştır bu uğurda. İmral’daki zatta bir görev yapmaktadır ancak bu görev işbirlikçi olma görevidir, ABD’tarafından verilmiştir ve çok önemli bir görevdir.
Öcalan,”Hükümete Güveniyorum” (24 Ocak 2013 .Hürriyet)
Dahada ileri giderek, Anayasanın vatandaşlık maddelerini Numan Kurtulmuş ve Osman Can yazsın” şeklinde telkinlerde bulunuyordu. Kandil yolculuğu da böylece başlamış oldu ve heyetler gidip gelmeye devam ediyorlar, şimdilik bir sorun yok. Başarabilirlerse, petrol ortaklığının bir ortağı daha çıkacak piyasaya, ABDULLAH ÖCALAN. Nur topu gibi bir petrol baronu, Barzani’yle anlaşırlar diye düşünüyorum, bütün sorun Dünyanın bu alanda nasıl ve kimler üzerinden kapışacağı. Kapışma pek yakında başlayacak. PKK’nin silahlı güçlerinin kuzeyde tutulmasının çok amaçlı olduğu unutulmamalıdır. Bütün eğitim ve lojistik önemli merkezlerden finanse edilmektedir. Yoksul Kürt emekçileri de”kutsal bir devletimiz olacak ”diye umutsuzca bedel ödemeye devam edecekler. Şimdilik bütün namlular Suriye’ye çevrilmiş durumda, İran’da namluların ucunda. Irak zaten işgal altında, parçalanacağı anı fiili olarak bekliyor. Bu paylaşım savaşında CHP’nin tavrına ilişkin bir şey söylemek henüz erken olur diye düşünüyorum. Çünkü,kemalist gelenekle ,muhafazakar Anadolu sermayesi arasındaki çelişki henüz sonuçlanmamıştır ve süreç işlemektedir.Yine buradaki kritik sorunlardan biri de, Öcalan’ın PKK-KANDİL üzerindeki denetiminin kesin sağlanıp sağlanamayacağıdır. Ben; bu denetimin sağlandığını düşünüyorum. BDP ve Kandil’in talebi de bu yöndeydi,”Önderlik muhatap alınsın, Abdullan Öcalan muhatap alınsın” söylemlerini herkes duymuştur, bu konuda belge vermek yersiz olur, söz uçmaz, tarihe tutanak olur sadece.
PKK İçinde Sürece Direnebilecek Kadro ve Yetenek Var mıdır ?
Ben böyle bir irade ve yeteneğin olduğuna inanmıyorum, ancak, istenirse bu irade ortaya çıkabilir. Bütün sorun bu iradeyi ortaya çıkarabilecek ve bedel ödemeye hazır kadrolardadır. Birde dışarıdan uluslararası bir çıkar çevresinin plana müdahalesi bu planı farklı aktörler lehine değiştirebilir olasılığı vardır -ki-, bu da pek mümkün gözükmemektedir. İmralı süreci ABD’nin kontrolünde bir anlamda Türk ve Kürt burjuvazisinin şimdilik ittifakıdır. Bu ittifakın ekonomik temeli Kürt pazarlarının ve Kerkük petrollerinin paylaşımı üzerinedir. Kürdistan resmen ilan edildiğinde kavga da son şeklini alarak, gelecek bütün planlar bu çerçevede işleyecektir. İSRAİL, bu projenin ortaklarındandır. Recep’i Yavuza’la,Öcalan’ı İdrisi Bitlis’le özdeşleştirmek doğru olur mu acaba ? İmralı, Türkiye’nin bütçesine çok büyük katkılar yapmak iddiasındadır ve bu konuda planlarının olduğunu söylemektedir. Ancak bu plan tamamen bir kaos ve çatışma dayatan uluslar arası bir savaş planıdır. PKK-İMRALI ve AKP, Stratejik kaynakların batıya aktarılması için açılacak koridora mevzilen dirilmiştir. 2023 sonrası bölgenin genel olarak nasıl dizayn edileceği hedeflenmekte dir. AKP’nin 2023 vizyonu da bundandır. Bu sürece kadar Büyük Orta Doğu Projesi son şeklini alarak ,bölgede irili ufaklı daha bir çok devletçiğe tanıklık edeceğiz…
Bütün bu projelerin gerçekleşebilmesi için bir çok alana ihtiyaç vardır.
Şöyleki;
1:Bu konuda hedef bölgelerin sınırlarıyla kesin tespiti,
2:Bunun için siyasi, hukuki destek,
3:Planın işletilebilmesi için, güvenlik içinde ilişki ve görüşmelerin yürütülmesi,
4:İttifaklar,
5:Askeri operasyonların koordinasyonu,
6:Birlikte hareket edilebilecek kuvvetler,
7:Kürdistan’ın Kürtler adına kimin temsil edeceği,
8:Bunun için gerekli toplumsal muhalefetin kesin örgütlenmesi,
9:Nüfus bileşenleri,
10:Nasıl bir yönetimin olacağı ve ekonomik misyon,
11:Konjonktür,
12:Sol bu gelişmeler karşısında ne kadar etkileyici olabilir ?
13:Kürt halk hareketinin ve muhalefetinin kontrol altına alınması,
Mevcut marjinallerin bu projede kullanılacağı yönünde büyük emareler vardır. Sosyalizm adına muazzam bir iki yüzlülük yapılmaktadır ve revizyonizm bu konuda bütün sürece hakim durumdadır. Ancak,alttan yeni bir devrimci dalga da gelişmek tedir.Mevcut revizyonist ve kuşatılmış sol yapılar,bütün yüzleriyle açığa çıkmışlardır ve bunların teşhir edilmesi süreç açısından hayati önemde olup günün en devrimci görevlerindendir. Bu konuda hala devrimci tutum içinde olanlar ise desteklenmelidir.
Solun, PKK konusundaki tavrı,devrim teorisinin reddine götürür ve revizyonizmin pragmatist,iki yüzlülüğüdür ve emperyalizme hizmet eder. Programları ve pratikleri, devrimle karşı karşıya gelmiştir,emekçilerle karşı karşıya gelmiştir. Günümüz devrim lerini anlayamayan ve çağın dışında bir devrimcilikle karşı karşıyayız. Bugün etnik ve mezhepsel bütün sorunlar,belirli emperyalist merkezlerden planlanmaktadır ve hepsi büyük insan kayıplarıyla sonuçlanmıştır. Emperyalizm, Etnik ve mezhepsel sorunları temel çelişme yerine koyarak planlar yapmaktadır. Oysaki dünyanın çelişmeleri, emperyalizm ve proleter devrimler çağının çelişmeleridir. Emek -Sermaye, ezen -ezilen çelişmesi bütün şiddetiyle devam ediyor. Dünyamız gelişmiş kapitalist ülkelerinde ve geriye dönmüş ve sosyalizm açmaz içine düşmüş ülkelerde Sosyalist devrimler, diğer işgal altındaki ve yarı bağımlı ülkelerde Demokratik ve Milli Demokratik Devrimler mevziindedir.
Emperyalizm,Kapitalizm ve bütün Orta-Çağ ilişkilerine ve gericiliğine karşı farklı milliyetlerden ve uluslardan emekçilerin birliğini pekiştirerek, enternasyonal dayanışma ruhunu yeniden dünya genelinde büyüterek insanlık yeniden devrimlere koşabilir. Fukuyama ve Huntington’un teorilerine kurban edilmiş bir sol ve orta burjuva Kürt Milliyetçiliği devrime değil, karşı devrime götürür. Bütün toplumsal pratik, solun ve orta burjuva Kürt önderliğin bu yönde olduğudur. Emperyalizm, Kapitalizm ve bütün Orta-Çağ ilişkilerine ve gericiliğine karşı mücadelede her devrimci, devrimci adımlarla öne çıkmalıdır, bütün koşullar bunu dayatıyor bizlere. Revizyonist gerici ”devrimciler” varsa gerici halklarda vardır, bu alanı da çok iyi analiz etmek gerekiyor. İngiliz, Alman ve Amerikan proletaryası sus payı alarak kendi emperyalist efendilerinin kuyruğuna takılmış ve dünyanın sömürülmesinden pay almışlardır. Afganistan’da, Irak’ta Suriye’de, Sudan’da,Mısır’da Libya’da savaşan gericilere devrimci halklar diyebilir miyiz ?
Çözüm ve Öneriler,
Her şeyden evvel sol, bütün Türkiye zemininde örgütlenerek,yepyeni bir devrimci program,karalılık ve cesaretle tarihin bu boşluğunu doldurmalıdır, bu gerçeğe niyet etmelidir. Kürt sorunu, bütün Orta-Doğu coğrafyasının dengelerini alt üst edebilecek potansiyeller taşımaktadır. Kürt sorunu,ABD ve orta-çağ ilişkilerinden kurtularak, feodal bütün ilişki ve kalıntıları tasfiye ederek ( aşiretçiliği, berdeli, kan davalarını, koruculuğu) Yeni Tipten bir Demokratik Devrimle tasfiye ederek çözülür. Türkiye Devrimci Hareketi Anadolu topraklarıyla, Anadolu gerçekleriyle, bütün azami ve asgari programıyla,Toplumsal pratiğiyle ve ruhuyla uyumlu hale getirilmeden Hiç bir şey yapılamaz.
Milyonların harekete geçirilmesi çok zor değil, bunun koşulları vardır, geleceğe yürüyebilecek potansiyelleri açığa çıkarmak, devrimcilerin sorunudur. Yeniyi kurma iradesi, iktidar hedefine kilitlenmeyi gerektirir. Türkiye’nin bağımsızlık, devrim, sos yalizm ve özgürlük mücadelesi, tarihin çok uzunca süreçlerinde bir arada yaşamış ulus ve azınlıkların, birlikte mücadelesinde şekillenecektir. Devrimci önderlik şekillendikçe bu birlikte pekişerek devrime daha çok yakınlaşacaktır.
Sol, iktidar olma amacından uzaklaşarak,asli görevinden kopmuş ve geleceğini dinamitlemiştir. Sol, Çağımızın devrimci teori ve pratiğinden kopmuş bir iktidarsızlık doktriniyle, anakronik bir vakıa haline dönüşmüştür. Kürt sorunu, Devrimci Demokratik bir Devrimle, bütün devrimci iktidar organlarında, aşağıdan merkezi düzeye kadar birlikte mücadele eden programlarla çözülür. Kürt sorunu, ABD, AKP,MİT VE İMRALI KISKACINDA ÇÖZÜLEMEZ.TÜSİAD ve TESEV, ABD’nin kontrolünde olup, Kürt sorununda yukarıdaki çözümü dayatmaktadırlar. Bu dayatma, Kürtleri ve Kürt halkını Kürt toprak ağalarının,Şehlerinin, Kürt Mafyasının, orta çağ gericiliğinin merhametsizliğine teslim etmektir.
Türkiye’de Halkın Devrimci Demokratik iktidarı ve giderek sosyalizm mücadelesi, Türk,Kürt ve çeşitli milliyetlerden azınlıkların birlikte mücadelesiyle zafere ulaşa caktır. Orta-Çağ gericiliğinin, cematlerin ve emperyalizmin kıskacında çırpınan Türk,Kürt ve bütün azınlıklar ancak birlikte mücadele ederek kurtulacaklardır. Kürt sorunu bölgeseldir, bölgesel bir sorundur, sadece Türkiye’deki Kürtlerin sorunu değildir. Dört parça ve Azerbaycan’ı da içine alacak bir devrim mümkündür. Suriye’de acilen bir devrimci cephe siyasetine gidilmelidir.
Türkiye’nin şimdilik devrimci programı, Demokratik Devrim ve giderek Sosyalist Uygarlık programıdır. Bu programın merkezi görevlerinden biri emperyalizme ve her türden gericilikle karşı mücadelede düğümlenmektedir. Bu gerçekler
1: Siyasi düzlemde, işçi köylü temel ittifakı,
2:Kitlesel olarak, Türk,Kürt ve çeşitli milliyetlerden halkların birliği ve ortaklaşa mücadelesi,
3:Programı ise Demokratik Devrim ve Sosyalizm programıdır.
Erdoğan ATEŞİN

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.