Bu düzen ve onun AKP’si bizi kurtların azgın saldırısına uğrayan bir tavşan sürüsüne dönüştürmek istiyor. Biz bu durumda ya tavşanlar gibi kaçışıp saklanacak bir delik arayacağız ya da ellerimizde özgürlük bayraklarıyla zulme karşı yıkılmaz bir kaleye dönüşeceğiz.

Bundan önceki makalemde, “BU DÜZENE HAYIR,” diyen milyonları ayağa kaldırmak için ne yapmalı?” diye yazmıştım.

Bana göre yapılacak şey şudur:

İktidarların saldırganlıklarını ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel sivil itaatsizliklerle göğüsleyen…

Hükmedenlerin militarist demokrasisi ve cumhuriyeti değil, ezilenlerin cennet demokrasisi ve cumhuriyeti diyen…

Taşından toprağına ve madeninden petrolüne kadar ülkenin tüm yeraltı ve yerüstü zenginlikleri bizimdir, diyen…

Yerli ve yabancı holdinglere peşkeş çekilerek katrilyonlar kazandıran bu zenginliklerin gerçek sahibine, halka iade edilmesinde kararlılıkla direten… Böylece işsizlik ve yoksulluk kıskacını kader olmaktan çıkaran…

Para, mal, mülk ve lüks düşkünlüğünü tedavi edilmesi gereken bir çeşit ruh hastalığı olarak mahkûm eden…

Bu coğrafyada yaşayan halklar nasıl yaşamak istiyorlarsa buna kendileri karar vermelidir, diyen…

Sokak şiddeti ve aile içi şiddete karşı toplumsal bir ruh ve gelenekler yaratmaya çalışan ve kime yapılırsa yapılsın her türlü haksızlığın ve zulmün karşısına kale gibi dikilen…

Kadın ve erkek eşitliğini mutlak olarak savunan ve bunu hayatın içinde yaşayıp yaşatan…

Halka sıkılan her kurşun kendi kardeşine sıkılmışçasına tereddütsüzce öne atılıp göğsünü kurşunlara siper eden…

Başkalarını militan yapan değil, kendisi militan olan…

Halka, “Sana Gelen Ölüm Bana Gelsin, “diyebilen…

Ülkesine ve insanlığa uğrunda ölecek kadar aşkla bağlı olan…

Dili, ırkı, mezhebi ve dini ne olursa olsun her çocuğu kendi çocuğu, her kadın ve erkeği kendi öz kardeşi gibi gören ve buna göre davranan…

Birlikte üreten ve kardeşçe paylaşan bir toplum yapısı için mücadele eden…

Halkı sefalete boğan bu kapitalist ekonomiye karşı halkın yönettiği bir halk ekonomisini örgütleyen…

Ülkeyi büyük bir aileye, ülke ekonomisini de büyük bir aile ekonomisine dönüştürmeyi amaç edinen…

Halkı ateşin üzerine sürmeyen ama özgürlükler için bedel ödemek gerekiyorsa kendisi ok gibi öne fırlayan…

Cezaevlerini kendi çocuğu hücrede zincire vurulmuş gibi mücadelesinin merkezine koyan…

Halkı oy deposu olarak görmeyen ve halk özgürleşmedikçe, kendini zincire vurulmuş bir köle gibi hisseden…

Kendi geleceğini ve mutluluğunu halkın geleceğine ve mutluluğuna adayan…

Yol arkadaşlarına ve halka, “SEFADA EN ÖNDE SEN, CEFADA EN ÖNDE BEN, diyebilen…

Kürt meselesinin kansız olarak çözümlenmesi için devlet ve PKK arasındaki ölümcül çatışmaları durduracak sivil projeler geliştiren…

Ve…

Halkın lider olduğu ve yönettiği…

Ve halkla birlikte kurtuluşa ve özgürlüğe yürüyen BİR SİVİL HAREKET KURULMALIDIR.

Bana göre acil olarak yapılması gereken işte budur.

BU DÜZENE HAYIR, diyen böyle militan bir harekete ben tereddüt etmeden katılırım.

Siz de katılmak isterseniz, buduzenehayir@gmail.com adresine lütfen mesaj yollayın.

Biz istersek,

Ve korkunun kölesi değil efendisi olursak…

Yılan çıyan bataklığı olan bu düzeni ve onu temsil eden AKP’yi son yolculuklarına uğurlayıp masal bir hayat kurabiliriz.

Çağları değiştiren her hareket cesur bir ilk adımla başlamıştır. BU DÜZENE HAYIR HAREKETİ, zulme karşı bir özgürlük meşalesine dönüşebilir.

Hayat bizden bu şanlı adımı atmamızı bekliyor.

                                                                                  Mahmut Alınak

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.