Çağımız Emperyalizm Ve Proleter Devrimler Çağıdır, Dünya Emekçileri Bütün Burjuva Parlamentoları Boykot Ediniz !!!

Dünya devrim sürecine ve çağ tanımına Devrimci Marksistler sınıfsal ve ideolojik bakarlar. ”Bilgi Çağı” safsatasıyla, bugünkü toplumsal ilişkileri ve sistemi analiz edemeyiz ve tanımlamayla üretim ilişkilerini ve yeniden toplumsal ekonomik oluşumları açıklayamayız. Dünyayı salt bilgi çağıyla anlatmak, teknolojik bilgi teorisine götürür ve bu saptama proleter devrimlerin inkarıdır, sonuçta üretici güçleri bilgi ve teknolojiyle sınırlar. Kapitalist burjuvazi devrimlerden korktuğu için, insanlığı bilgi çağı zırvasıyla devrimlerden uzak tutmaya çalışıyor, yani tarihi gerçekleri çalmaya çalışıyor. Sermayenin vatanı yoktur, dünyamızın tamamı sermayenin hareket alanıdır ve emperyalist burjuvazi için dünya tek devlettir, sınırlar sadece emekçilerin hapsedildiği alanlardır. Emperyalizm karakteri gereği devletleri zayıflatarak kontrol eder ve ezilen dünyayı kendisi için kullanır. Emperyalizmin sınırsız sömürü politikaları bunu gerektiriyor ve sömürü salt ekonomik değil, siyasi kültürel ve hayatın bütün alanlarındadır. Lenin,1910’larda emperyalizmi yalnızca ekonomik bir yapı olarak gören ekonomistleri, ”Marksizmin Karikatürleri”olarak eleştirmişti. Bu karikatürler 1990’lardan sonra sol içinde güçlü bir akım haline gelerek, küreselleşen kapitalizmi övgüyle kabullendiler. Bilgi Çağı zırvası da bu burjuva reformist döneklerin teorisiydi veya teorisizliği.

Ancak burjuva liberalizmi farklıdır, burjuva liberalizm, burjuvazinin devrimci ve ilerici olduğu çağın ideolojisidir. Burjuva Liberalizmi, felsefi olarak rasyonal ekonomik olarak bireycidir ve rekabetçi çağın anlayışıdır. Emperyalizm rekabet ve burjuva liberalizmini sona erdirerek, tekelci aşamaya geçti ve tamamen saldırganlaşarak milli olan bütün piyasaları yerle bir etti ve milli ekonomilerin yerini uluslar arası dünya piyasası aldı. Bugün rekabetin yerini uluslar arası tekeller almıştır. Kapitalist milli devletler emperyalizm aşamasına geçerek, girişimcinin önünü tıkadı ve tekellerin önünü açtı. Artık bütün dünyada parlamento ve demokrasi emekçiler için bir aldatmadan ibarettir. Bütün dünyada Parlamentolar burjuva dar çıkar çevrelerinin egemenlik aracı haline gelmiştir. Emperyalizm 1990’da küresel düzlemde zirve yaparak, dünyadaki bütün bağımsız milli devletlere savaş ilan etti. Bu saldırı esasta geri ülkelere yapıldı ancak içinde geliştiği ülkeleri de tahrip etti. Küresel emperyalist proje, Siyasi olarak; Devletlerin küçültülmesi ve milli devletlerin yok olması ve geri ezilen dünyanın tamamen sömürgeleştirilmesini savunur.

Ekonomik olarak; Milli tüm ekonomileri kontrol altına alınarak dünya emperyalist piyasasına kontrollü entegrasyon sağlamak İdeolojik olarak; orta çağadan kalma gerici bağnaz dincilik, mezhepçilik ve etnik çatışmaların körüklenmesi ve emekçi sınıfları bir birbirine kırdırmak.

Kültürel olarak; bütün insanlığı kendi kültürel, ahlaki değerlerinden kopararak, insanı kendisine ve geleceğine yabancılaştırmak. Dünyayı artık ticaret ve sanayi sermayesi yönetmiyor, spekülatif sermayeyi kontrol eden mafyalaşmış derin dünya yönetiyor. Yani, emperyalist dar tekeller. Emperyalist burjuvazi, artık ekonomileri geliştiremiyor ,çünkü üretici niteliğini neredeyse tamamen kaybetmiştir, dünya genelindeki büyüme neredeyse Çin ve bir kaç ülke hariç durma noktasına gelmiştir. Silah ve uyuşturucu ticareti dünya ekonomisini kuşatmış ve kalkınma, istihdam durma noktasına gelmiştir. Sistem ile insan karakteri arasındaki çatışma, uzlaşmaz bir durum almıştır. Emperyalist sistem çürümüş, emekçi gündemi mevcut sistemi siyasi, ekonomik, ideolojik, kültürel, pratik ve politik bütün ilişkileriyle insanlığın gündeminden çıkarmaktır.

Dünya Emekçileri Bütün Burjuva Parlamentoları Boykot Ediniz !!!

Erdoğan ATEŞİN

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.