SİYASETİN DOĞASINA DAİR

Siyaset hiç bir zaman bilimsel olanın tam karşılığı olamaz.Bu siyasetin materyalinin insan ve üretim ilşkileri olmasından dolayı böyledir.Bir yığın öznelliğin bir nesnellik oluşturduğu bir alandır siyaset.Bu sebepten proleteryanın siyasetini proleterya sanatıyla, ahlakıyla, kültürüyle tamamlar, ona en insancıl biçimi vermeye çalışır.Bu sebepten, siyasette hep ileri adım olmaz. Bazen kaçınılmaz olarak ya da tercihen geri adım atmak zorunda kalınır.”Hep ileri” sloganı sahte bir slogandır.Burjuva siyasetin doğasını yansıtır, insancıl da değildir.Yeri geldiğinde geri adım atmaktan korkanlar, ya kendilerine ya da arkalarına güvenmeyenlerdir.Burjuva, küçük burjuva ödleklerdir.Devrimciler sırtından vuruluyor diye ardımızdan çekinecek değiliz.Kaldı ki gerçekte geri olanı ileri kabul etmek daha büyük bir aymazlıktır.Burjuvazi ve küçük burjuva hempaları proleteryanın ardını da kendi arkaları gibi sanıyorlar.Proleteryanın arkası da önü gibi sağlamdır.Burjuvazi ve küçük burjuva hempaları geri adım atmaktan korktukları için ‘hep ileri” diye bağırırlar.Burjuvazi ve küçük burjuva hempaları ”hep ileri” den ne anladığını kendisi de bilmez.Bunların gösterdiği yön aslında paranın, kariyerin ve sahte gücün yönüdür.Böylelerine proleterya der ki ”Ey şaşkınlar siz zaten sırtınızı dayayacak bir duvar bulamayacak kadar, bir birinize sırtınızı dönemeyecek kadar bir birinize sahteleşmişsiniz.Zaten tuttuğunuz yoldan dönemeyecek kadar insanlığınızı yitirmişsiniz.Mecbur ileri adım atacaksınız.Ama en ileride de en geride de proleterya var. Teslim olun…

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.