SOSYALİZMLERİ YIKAN HİÇ BİR ŞEYLİK
Sınıflı toplumlarda ”hiç bir şeylik korkusu” nun başlıca iki kaynağı vardır:
1) Küçük burjuva entelektüelizmi
2) Yarı aydın köy kurnazlığı
Küçük burjuva entelektüelizmi burjuvazınin askeri bürokratik aygıtı için biçilmiş kaftandır.Ona toplumda bir statü veren burjuva devlet aygıtıdır. Bütün kariyerini, geleceğini, kimliğini borçlu olduğu devlet aygıtı olmadan o hiç bir şeydir. Burjuvazi devleti bu memur tabaka aracılığıyla yönetir. Sınıflıtoplumda kafa emeği ile kol emeği arasındaki çelişkiden beslenir. Varlığı toplumsal iş bölümünde bu çelişki tarafından belirlenir.Toplumun üretim yapabilmesi için teknik bilgiye olan ihtiyacından ve yönetsel işlerin düzenlenme gereksiniminden gelişen bu tabaka sosyalist toplumda da kendisini bir ihtiyaç haline getirmek için bürokratik eğilimlerini genelleştirmeye çalışır.Kollektif inşa sürecini bürokrasiye bağımlı hale getirmek ve üretimden soyutlamış bir bürokratlar sınıfı yaratmak için entelektüel teknik birikimin sınıf güdüleri en az burjuvazinin kendisi kadar tehlikelidir. Hatta sosyalist inşada üretim araçlarının sahibi olan büyük burjuvazi tasfiye edildiğinden kolektivizm için asıl tehlike kapitalist toplumdaki konumunu yeniden üretmeye eğilimli bu tabakadan gelir.Bu tabaka bürokratik eğilimlerini kapitalist toplumdan devranılan ve ancak uzunca bir tarihsel süreçte tasfiye edilebilecek olan küçük meta üretiminin özel mülküyetçi eğilimleri ile ortaklaştırarak sosyalist inşanın kolektif kültürünü yozlaştırmaya meyillidir.
İkinci tabaka olan yarı aydın köy kurnazlığı küçük köylü mülküyetiden köken alır. Toplumsal konumundan dolayı ara bir tabaka olan bu eğilim rütbeye, kariyere, konuma, tutkundur. Bu tabakanın güce tapma eğilimi onun sosyalist inşa sürecinde giderek eriyen toplumsal konumu nedeni ile hiçleşme korkusundan gelir.Küçük burjuva memur entelektüelizmi bu tabakanın güç ve kariyer tutkusunun farkındadır.Sosyalist inşayı bürokratik biçimlere bağımlı hale getirmek için küçük burjuva entellektülizmi yarı aydın köykurnazlığının güce tapan kimliği ile sürekli ittifak koşulları arar.Bu tabaka özellikle askeri teşkilatlarda, alt düzey memuriyetlerde sosyalist inşa sürecine ve komünist partiye sızar. Kolektif inşa sürecinde küçük burjuva entellektüelzminin bürokratik eğilimleri ile ortaklaşarak kolektif değerleri ve sosyalist kültürü içten içe yozlaştırır. Bu tabakanın sosyalizm bağlılığı küçük burjuva entelektülizmi gibi sahtedir. Bu tabakaların toplumsal ruh halleri sosyalist inşa sürecinin ilerleyen aşamalaında tutarlı bir kolektivizm sürecinde gittikçe eryen ve ortadan kalkması gereken ara tabakalar olmalarından dolayı kararsız kimliklerinin bir ynsımasıdır.Bu iki tabaka proleterleşmye karşı direnir.Proleter değerleri benimsemek istemez ve her fırsatta kendi sınıf kimliklerini kolektif üretim ilşkilerinde hakim hale getirmek ister.
Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, gülümseyen insanlar, yazı

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.