SÜRECİ DOĞRU KAVRAMAK

Mao’ yu anlamadan Mao eleştirisi yapan uluslararası revizyinizm ve onun ülkemizdeki uzantıları, Stalin’ i hiç anlayamazlar. Lenin, Mao, çağımızın en ileri marksizmidir ve onlar Marksizmi somuta indirgediler… Marksizm, somutun tahlil edilmesidir… Bugün Mao’yu ve onun düşüncelerini kavramayanlar havanda su döverler ve onlar bilim yapamazlar.

mao

Evet! Marksizm, somutun analiz edilmesidir, yani bugünü anlamaktır. Bugünün Marksizmi, bugünü anlamadan savunulamaz… Bugünün dünyasını ve içinden geçmekte olduğumuz süreci 1800’in teorik anlatımlarıyla anlayamayiz… Sanayi toplumu ve bu toplumun öne çıkardığı emek sermaye çelişmesi, Sosyal Demokrasiyle sonuçlanmıştır. Sosyal Demokrasi bugün çelişmenin olumsuz tarafıdır ve taraftır sermayeden yana…

Sanayi devrimi sonrası dünyanin sosyo ekonomik bileşenleri ve yapısı değişmiştir. Dünyamız toptan sanayi devrimleri çağına giremediği için, bugün sanayileşmiş dünya ile sanayileşememis dünya arasında kıyasıya bir mücadele var ve bu mücadele ölümcül bir mücadeledir….Bu süreç devam ettikçe, savaşlar ve derin ekonomik ve siyasi buhranlar kaçınılmazdır ve sonuçları yıkıcıdır…

Bu sürece, yani “post modern” süreç, yerini bir üçüncü dünya savaşıyla Sosyalist ve giderek komünist bir topluma bırakacaktır. Bu süreç savaşla sonlanarak, insanlığın tarihsel sürece müdahalesi daha ileri kültürler, daha ileri uygarlıklar ve daha ileri bir insan biçimi yaratacaktır… İnsanlık bugün bu sürecin yarattığı çelişki/ çelişkileri aşmaya çalışıyor. Bütün insan çabası ve üretkenliği bu yöndedir…. Üretim ve Bilgi toplumsallaşmadikca insanın, insanla mücadelesi devam edecektir…

Erdoğan ATEŞİN
19.10.2018

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.