sons

GELDİLER…

GELDİLER, Dünyayı tersinden yorumlayanlar, bu gün gelinen noktanın çürümüşlüğün, bitişin, yok oluşun ifadesidir. Her şeyi birer oyundan ibaret sananlar bedelini de ağır öderler. Dünya artık mev...