Tarihin çöplüğü

TARİHİN ÇÖPLÜGÜ…

TARİHİN ÇÖPLÜGÜ... Tarih çöken imparatorluklar çöplüğüdür. Her toplumsal sistemin belli bir gelişme dönemi vardır, doğar, gelişir ve sonuçta yerini başka bir şeye bırakır, bu diyalektik ve tarihsel bir yasad...