Kapitalist -Emperyalist sistem sosyalizmin duvarına dayandı, ileri hamle yapabilecek kabiliyet ve yeteneği yoktur, ve tarihi tersinden zorlayarak ömrünü uzatmaya çalışmaktadır…Kapitalist sistem, üretici güçleri geliştirme niteliklerini kaybetmiştir… IŞİD’in bütün stratejisi ve taktikleri aşağıda yazılanlara hizmet etmektedir. Savaş yöntemleri, kafa kesmeler, köle kadın ticareti, bütün tarihi ve kültürel mirasların yok edilmesi aşağıda etraflıca anlatmaya çalıştığımız stratejinin ürünüdür. Batıda da uzun yıllardır devam eden sosyal toplumsal suskunluk ve geri çekilme, ona hayat veren devrimci toplumsal baş kaldırıyla sonuçta yeniden yüzleşmek aşamasın dadır. Doğuda, kapitalizm öncesi ilişkiler hala yaşamakta ve bu coğrafya da sınıf çeliş kileri daha sert seyretmektedir. 19.yüzyılın sonlarından bu güne insanlık tarihine biçim veren savaşlar ve yıkımlar, geleceğin dünyasını yaratacak bütün çelişkileri içinde barındırarak, kesintisiz devam etmektedir. İnsanlığın yüz yıllardır devam ede gelen mücadelesi, birde bu mücadeleden ve ızdıraplardan haz duyanlar. Gelinen süreçte Faşizm, bütün dünyada esas akımdır. Buna, kapitalist-emperyalist batıda dahildir. Çünkü;dünyamız savaşlarla dizayn ediliyor. Amerika ve Avrupa’da burjuva demokrasisi değil, Faşizm vardır. Kapitalist-Emperyalist dünya,sınıfsız dün yanın duvarına dayandı, daha ötesi yok yönetenler için, burjuvazi için. Onlar şimdi can havliyle dahada saldırganlaşarak, ömrünü uzatmak çabasındadır.Yani,kapitalist emperyalist burjuvazi için yolun sunu. Bu son onları daha da faşizan olmaya zorluyor ve onlar tarihi tersinden zorlayarak,eskiye yüzlerini dönmüşlerdir, yani feodal orta çağa. Emekçiler ise insanlık için daha yaşanılır dünyayı yaratmanın sancılarını çekiyorlar, tarihi ileriye doğru, akması gereken yöne doğru zorluyorlar..Tarihi geriye doğru zorlayanlar süreci geri ye doğru sarmaya çalışıyorlar, emekçiler ise tarihi yeniden ve yeniden yaratarak, geleceklerini yaratmak çabasındalar. Süreç çok daha vahşileşerek, tarihin çelişmesi dahada derinleşerek-keskinleşerek devam ediyor. ..Burjuvazi yüzünü geriye, emekçiler ise yüzlerini ileriye dönmüşlerdir…İki uzlaşmaz kamp. Emperyalist sistem ve sermaye aşırı merkezileşerek, dünyayı yöneten elit bir tekelci aileler grubu, sosyalizm ve sınıfsızlığı zorlayan emekçi çelişmesinin devrimci yanını ve devrimden yana çözülmesini engellemek veya durdurmak için çok kapsamlı saldırılara hazırlanıyorlar ve bu süreç bütün acımasızlığıyla devam etmektedir. Onlar, insanlığı yeniden Orta-Çağ da ki feodal sisteme benzer bir sisteme zorlayarak, dünyayı tek devlet olarak yapılandırmak istemektedirler. Bu dünyada,insanlığın sınıfsız toplum özlemlerinin içini boşaltarak, ona tersinden benzer bir toplumu kendi kontrollerinde, yine egemen oldukları bir sistem tasarlamak amacındadırlar. Bu sistemde, dünya tek devlet olacak, genel nüfusu kendi ihtiyaçlarına uygun planlayacaklar. Şimdilik 7. milyar olan dünya nüfusunu tedricen önce 4. milyara, sonrada 2. milyara çekmeyi tasarlamaktadırlar .Dünya da ki hastalıklar ve kıtlıklar kontrollü geliştirilerek dünya nüfusu 1.milyara düşürülene kadar, nüfus fazlası yok edilecektir. Bu toplumsal sistem de, yönetenler ve hizmetkarlar dışında ara sınıf ve tabakalar, orta sınıflar olmayacak. Bu dünya devletinin Başkenti Bürüksel’dir ve bütün dünya buradaki kanunlarla yönetilecektir, yani ayrı ayrı ülkelerin kendilerine özgü hukukları ve kanunları olmayacaktır, çünkü bu toplumsal sistemde zaten dünya tek devlet olacağı için, ayrı devletlerde olmayacaklar. Tek dünya devletinin polis ve silahlı güçleri bütün dünyada aynı yetkilerle insanların yaşımına izin vereceklerdir. Tek Dünya devleti çeşitli sosyal yardımlarla, sistemini oturtarak, sadece itaat eden insan tipine yaşam hakkı tanıyacaktır. İsyan edenler açlıkla cezalandırılacaklardır ve ellerindeki bütün savunma araçları ve yöntemleri alınacaktır. Bu Dünya devletinde, bireylere-şahıslara silah satışı ve bulundurması kesinlikle yasak olacaktır ve bulunduran idamla cezalandırılacaktır. Mistik, Gnostik ve agnostik, tanrının bilinemezliği veya biline bilirliğinin mümkün olmadığı bir dünya ve tek bir din. 1920. lerde kurulan tek dünya kilisesi etrafında bütün insanlar toplanacaklar. Bu dünyada özel ve dini okullara kesinlikle izin verilmeyecektir. Eğitim satanizm, büyücülük ve gnostik öğretiler olarak verilecektir. Hıristiyanlık tamamen lağvedilerek, H.İsa sıradan bir insan haline getirilerek, İsa’ya tapınmak yasaklanacaktır. Da Vinci Şifresi bu amaçla yayınlanmış bir bir algılar yönetimidir ve Gnostiktir. Bu toplumsal sistemde özgürlükler tamamen yasaklanacaktır, ara sınıflar olmadığı için, toplum yönetenler ve hizmetkarlar olmak üzere iki sınıftan oluştuğu için, milliyetçilik, bağımsızlık, sosyalizm ve cumhuriyetçilik olmayacaktır. Kapitalist emperyalist haydutlar, orta doğuda IŞİD üzerinden dünya emekçilerine bu mesajı vermektedirler. IŞİD’in bütün strateji si ve taktiklari bu plana hizmet etmektedir. Savaş yöntemleri, kafa kesmeler, köle kadın ticareti, bütün tarihi ve kültürel mirasların yok edilmesi bu stratejinin bir ürünüdür. Batı emperyalizmi ve ABD bu sürece hazırlanmaktadır. Amerika dahil, bütün batıda özel anayasalar kaldırılacaktır ve giderek tek anayasa ya geçilecektir. Bu geçiş sürecinde milliyet ve etnik kimlikler üzerinden yaşam ve kültür dayatmak cezalan dırılacaktır ve birey-şahıs tek dünya devletinin üyesi olduğunu kabul edecektir. Tek dünya devletinde her insanın vücuduna Bürüksel NATO Karargahında ki bilgi işlem merkezinden direk tanınacak ve takip edilecek bir numara verilecektir. Bütün dünya istihbaratı birleştirilerek, dünya devletinin bütün istihbaratı, tek merkezden yönetilecektir ve bütün dünya insanını kapsayacak bir veri tabanı oluşturulacaktır. Aile ortadan kaldırılarak, tekil yaşama geçilecek ve evlilik yasa dışı kabul edilecektir. Çocuklar,küçük yaşlarda evlerinden alınarak devletçe yetiştirilecekler, ve devletin vereceği kültürle büyüyerek eğitimlerini alacaklar. Kadınların toplumsal statüsü feodal orta çağ koşullarına göre yapılandırılarak, kadının toplumda aşağılanması desteklenecektir. Bunu bugün çok yaygın dünyanın çeşitli ülkelerinde deniyorlar. Yirmi yaş öncesi seks zorunlu hale getirilecek, her kadının kendi başına kürtaj yapması eğitimle sağlanacak. Bütün kürtajlar tek dünya devleti veri tabanında dosyalanacak. İki çocuk tan fazla çocuk doğurmak kesinlikle yasaklanacak ve uymayanlar cezalandırılacak. Homoseksüellik tamamen serbest bırakılarak, okul, sinema ve televizyonlarda pornografi serbest bırakılacaktır. Madde kullanımı kontrollü olarak serbest bırakılacaktır ve bu kota devlet kontrolünde olacaktır. Sistem karşıtı kişiler bilinç kontrol ilaçlarıyla, kontrol altına alınacaklardır. Bu uygulamalara çoktan başlanmıştır. Hizmetkar köle sınıfı, devletin belirleyeceği uyuşturucu barlarda boş vakitlerini geçireceklerdir. Bu sınıf, tamamen kontrol edilebilir, yönetilebilir hale getirilecektir. Ekonomik sistem, tamamen tek dünya devleti yöneticilerinden olaşan elit bir grup tarafından kontrol edilecek, yönetilenler, köleler, yaşayacakları kadar gıda, eşya ve hizmet alacaklardır. Dünyanın bütün serveti, bütün milli geliri, tek dünya devletini yöneten 300’ler komitesinin elinde toplanacaktır. Her bireyin yaşaması için, devletin yardımına ihtiyacı olduğu kendisine öğretilecektir. Bu gün ABD’de yürülükte olan kararnameler geçiş dönemine ilişkin çalışmalardır, denemelerdir. Bu reaksiyona karşı çıkanlar çok şiddetli cezalandırılacaklardır. Mahkemeler, aklamak için değil, sadece cezalandırmak için görev yapacaklardır. Endüstri tasfiye edilecek, nükleer santraller kapatılacaktır ve yönetenler dünyayı kendileri için yaşanılır hale getireceklerdir. Bu devlet tipinde bütün doğal kaynakların kullanımı 300’ler komitesinin olacaktır. Tarım ve gıda kontrolü yine bu komitenin inisiyatifinde olacaktır ve büyük şehirler kırsala yönlendirilerek oralarda yaşamaya zorlanacaklardır. Yaşlı ve kronik hastalar için ötenazi tamamen yasal hale getirilecektir. Bütün köy ve şehir nüfusu planlanarak, bu planın dışına kesinlikle çıkılmayacaktır. 2050 yılına kadar, dünya nüfusunun en az üç milyarı, dünya devletince çoktandır başlatılan açlık, salgın ve süreğen hastalıklar, kanser, ve savaşlarla yok edilecektir. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da ki beyaz halklardan başlamak üzere hizmetkarlar için, enerji, su, ve gıda yaşamı idame edecek şekilde tutulacaktır. ABD, Kanada, ve Batı Avrupa nüfusları, dünya nüfusu 1 milyara düşüne kadar, diğer kıtalarda daha hızlı azalacak, ve bu nüfusun 500 milyonu Çin ve Japonya’dan olacak. Dünyada kontrollü ekonomik durgunluklar, sıfır büyüme, iklimlerin değiştirilmesi, enerji ve gıda sıkıntıları bilinçli tertiplenerek, 300’ler Komitesince ”KAŞIKÇILAR” olarak tabir edilen hizmetkarlara, kendilerine mecburi oldukları psikolojik olarak kabul ettirilecek. Otomotiv, çelik, makine, ve diğer endüstri kolları yok edilerek, konut ve endüstriyel tesis sayısı giderek azaltılacaktır. Yoksaki yok olan dünyada, kendilerine de yaşam alanı kalmayacaktır. Bilimsel araştırmalar ve uzay çalışmaları, Roma Kulübü denetiminde elit bir kesime hizmet edecektir. Daha evvel uzaya gönderilen çeşitli devletlere ait bütün uydular ve nükleer bütün silahlar yok edilerek, tek merkezden uydularla dünya yönetilecektir. Sağlık alanında tüm ilaçlar, doktorlar, dişçiler ve sağlıkçılar bölgesel otoritelerce kontrol edilecektir. Uluslar arası Takas Bankası ve Dünya Bankası ve bir kaç özel banka dışında banka kalmayacaktır, diğer bütün bankalar tasfiye edileceklerdir. İşçi ücretleri bütün dünyada aynı olacaktır ve ücret farklılıkları ortadan kaldırılacaktır. İşçi Sendikaları tamamen tasfiye edilecektir. 300’ler komitesine göre, dünyanın sofrası na kaşık sallayan ”kaşıkçılar” sınıfı, hizmetkarlar sınıfı para kullanmayacak,alış verişlerde kişinin, kimlik numarasının yazılı olduğu kart üzerinden ihtiyaçlar alınacaktır. Suç işleyenlerin, suçuna göre kartlarına el konulacaktır. Eskiden kalan ve gizlenen paraların kullanılmasının cezası ölümdür. Bütün patlayıcılar, kesici ve öldürücü silahlar, teslim edilecektir, teslim etmeyenler, ölümle cezalandırılacaklardır. Bütün otomobiller devlete teslim edilecektir, sadece elitler bu araç ve gereçleri kullanabilecekler. Kartları ellerinden alınan kişiler,” kanun kaçakları ” sayılacak ve bütün haklarından mahrum edileceklerdir. Teslim olmayan kaçakların yerine, ailelerinden biri alınacaktır. Dünya nüfusunu aşağı çekmek için, öncelikle Sihler, Sünni ve Şiiler, Hindular, Afrika kökenli etnik grup ve kabileler,bir biriyle savaştırılarak, çok büyük insan kıyımları yaşanacaktır. Dünya genelinde bütün televizyon, radyo, internet, yazılı basın, tek dünya devletinin kontrolünde olacak ve tek merkezden yönetilecektir. Yayınlar, genellikle beyin yıkama, eğlence ve şov programları içerikli olacaktır. Asi gençler eğitilerek tutuklu işçi kamplarında gardiyan olarak görevlendirilecek lerdir. Bütün bu çalışmalar,Tek Dünya Devleti geçiş için yapılacak ön çalışmalardır. İnsanlık tarihini tersinden zorlayarak, istikrarsızlaştırmak isteyen bu zihniyet ne kadar başarılıdır tartışılır. Bunlar için hizmetçi insan, üstü beyin, altı b…k, bir yaratıktır. Hiç bir değeri yoktur. Kapitalist elitler güruhu, sınıfsızlığa yürümek isteyen insan çabasını, tersinden zorlayarak bu süreci işletebilecekler mi ? Tartışmaya açık bir çalışma.Tarih birbirini etkileyerek takip eden olaylar, olgular zinciridir. Bu yazının konusu süreç tarihi ve olguları tersinden zorlayan karşı devrimci sürecin anlatımıdır. Kapitalist-emperyalist tekellerin insanlığa dayattığı Yeni Orta Çağ Feodalizmidir. Bütün bu karşı devrimci zora karşı 1900’lerin başında insanlığın önüne koyduğu anti emperyalist, anti faşist ve anti feodal Demokratik ve sosyalist devrimler süreci devam etmektedir. Bağımsızlık, devrim ve sosyalizm mücadelesi her geçen gün daha büyük bir anlam kazanarak, insanlığın kurtuluşunun ancak sosyalizmde olduğu gerçeğine daha çok sarılmalıyız. Erdoğan ATEŞİN NOT: Bu çalışma 300 ler komitesinin değerlendirildiği bir yayından derlenerek özetlenmiştir.

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.