“YERLİ” STEVEN’LAR – II

Kemalist politikacı, asker ve yazar Sebahattin Selek’in “Anadolu İhtilali”(Cem Yayınevi, İstanbul, 1976) isimli çalışması da eleştirel bir gözle okunduğunda anti-Kemalist olmak için yeterlidir. Önemli itiraflar vardır bu kaynakta.

 

Mesela, “Kuvâ-yi Milliye” (“Millî Kuvvetler”) konusu. Kemalist okul sisteminin ve medyadaki propaganda aygıtının ısrarla, inatla vurguladığı gibi emperyalist işgalcilere karşı bir ulusal direniş örgütü müydü bu? Hayır değildi! Peki neydi? Selek açıklıyor :

 

“… Kuvâ-yi Milliye(’nin) gerçek anlamda halkla fazla ilgisi yoktur, diyebiliriz. Çünkü Kuvâ-yi Milliye halkı korkutmuş, yıldırmış, soymuş, halka fena muamele etmiştir. Kuvâ-yi Milliye, hemen her yerde terör havası yarattığı için halk tarafından sevilmemiştir. Kuvâ-yi Milliye teşekküllerinin hepsinin bu şekilde olduğunu iddia etmek, şüphesiz mümkün değildir. Fakat büyük çoğunluğu böyledir…” (a. g. k., s. 129, abç).

 

Yani, Nazım Hikmet oportünistinin destanını yazdığı o “Kuvâ-yi Milliye”, kovboy filmlerinde görülen o haydut çetelerinden bir nitelik farkı olmayan bazı silahlı gruplardan ibaretti. Ulusal kurtuluşla falan bir ilgileri (istisnalar hariç) yoktu.

 

Kemalist okul sistemi ve medyadaki propaganda aygıtı, Mustafa Kemal’in kaybettiği muharebelerden, O’nun askerî başarısızlıklarından bahsetmez (genel kural olarak). Ama Selek, işte bu gerçeği kaleminden kaçırmış. Mesela İngiliz ordusunun 19 Eylül 1918’de Osmanlı kuvvetlerine karşı taarruza geçip bozguna uğrattığı bilgisine yer vermiş (ki bu çözülen Osmanlı güçleri, “Yıldırım Orduları Grubu” adıyla bilinen 4., 7. ve 8. ordulardı. 7. Ordu, Mustafa Kemal’in kumandasındaydı). Bu ağır bir yenilgiydi ve sadece esir düşen Osmanlı askerlerinin sayısı 75 bini buluyordu (a. g. k., s. 28 – 34).

 

Selek, “Kurtuluş” Savaşı’nın ayrıntılı bir askerî bilançosunu da açıklamıştır. Şöyle :

 

Kemalist ordular, Doğu Cephesi’nde (Ermeni Harekâtı’nda) 46 ölü, 76 yaralı verdi.

Kemalist ordular, Batı Cephesi’nde, Gediz Muharebesi’nde 181 ölü, 135 yaralı verdi.

Kemalist ordular, Birinci İnönü Muharebesi’nde 95 ölü, 183 yaralı verdi.

Kemalist ordular, İkinci İnönü Muharebesi’nde 1499 ölü, 2470 yaralı verdi.

Kemalist ordular, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri’nde 1522 ölü, 4714 yaralı verdi.

Kemalist ordular, Sakarya Muharebesi’nde 3282 ölü, 13618 yaralı verdi.

Kemalist ordular, Büyük Taarruz’da 2542 ölü, 9977 yaralı verdi.

 

Yani toplarsak, Selek’in 4 yıl içinde gerçekleştiğini belirttiği tüm bu muharebelerde 9167 asker (622 subay ve 8505 er) öldü (31173 asker de yaralandı). Çatışmalar sırasında aldıkları yaralardan dolayı daha sonra ölenler ise 53 subay ve 1665 erdi (a. g. k., s. 116).

 

Böylece yaklaşık 11 bin kişilik bir rakama (çatışma sonucu ölen askerler) ulaşıyoruz.

 

Bu sayılar, “Kurtuluş” Savaşı’nın nispeten ufak çaplı çatışmalardan oluştuğunu kanıtlıyor bize. Hatırlayın, Birinci Dünya Harbi’nde sadece Çanakkale Muharebeleri’nde ölen Osmanlı askeri sayısı 55 bindi (Bkz. : “İstiklâl Mahkemeleri”, Ergün Aybars, Bilgi Yayınevi, İstanbul, 1975, s. 19).

 

Dikkat edilsin! Selek’in adına “Millî Mücadele” dediği ve 1918 yılı sonrası gerçekleşen tüm bu çatışmalar ile kayıplar, Ermeni ve Yunanlılar’la yapılan savaşlarla ilgilidir sadece. Yani sırf bu veriler bile “Kemalist Hareketin örgütlediği Kurtuluş Savaşı’nın yedi düvele karşı kazanılmış bir başarı olduğu” efsanesini çürütmeye yetiyor da artıyor.  

 

Selek’ten dehşet verici bir itiraf daha geliyor : Selek, “Millî Mücadele” sırasında çeşitli hastalıklardan dolayı hastanelerde 147 subay ve 22543 erin öldüğünü yazmış. Ayrıca askere alma mıntıkalarında 118 subay ve 2838 erin, askerî kıtalarda 688 erin çeşitli sebeplerden öldüğünü de buna eklemiş (a. g. k., s. 116).

 

Bir diğer ifadeyle, muharebe meydanlarında ölen Türk askerinden çok daha fazla sayıda Türk askeri cephe gerisinde hayatını kaybetmiş!

 

Evet, Ermeni ve Yunan kurşunlarının yere serdiği Türk askerinin iki mislinden de daha fazla sayıda “Mehmetçik”, mikroplar ya da virüsler yüzünden ölmüştür “Millî Mücadele”de. Yani Türk hükümetinin ve Genelkurmayı’nın korkunç ihmalkârlığı yüzünden (ve buna bağlı olarak hijyen koşullarının sağlanamaması nedeniyle), on binlerce “Mehmetçik” pisi pisine can vermiştir.

 

Ortada kendi askerine karşı suç işlemiş bir yönetim vardır ama resmî tarih, bu yöneticileri kahraman saymaktadır.

 

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.